Tag Archives: 寻找

39 天文原来是这样

【答星友问】22:类星体超光速了?!.m4a 大小: 4.65 MB 25:天体的视运动规律.mp3 大小: 20.0 MB 26:如何挑选天文望远镜.mp3 大小: 27.7 MB 【答星友问】18:恒星光谱还能告诉我们什么?.m4a 大小: 5.02 MB 【答星友问】06:“宇宙中心”和“比邻星之死”.mp3