Tag Archives: 领导力

137 成功CEO必读的25本商业经典【完结】

006领导力_《卓有成效的管理者》:拥有这6点,你就是卓有成效的知识工作者.m4a 大小: 10.8 MB 012卓越思维_《免费》:代表了互联网时代的商业未来?.m4a 大小: 10.2 MB 002洞察趋势_《浪潮之巅》:硅谷明星公司的兴衰沉浮.m4a 大小: 15.7 MB 013卓越思维_《长尾理论》:为什么商业的未来是小众市场.m4a 大小: 10.5 MB

433. 阿里铁军领导力24讲(完结)

05.如何销售梦想,让企业使命关联个人使命【会员免费,避免断更请加微信:mk878878】.png 大小: 4.06 MB 06.企业中隐形的权利线【会员免费,避免断更请加微信:mk878878】.mp4 大小: 129. MB 09.下属辅导中的借假修真【会员免费,避免断更请加微信:mk878878】.png 大小: 3.10 MB 23.如何运用领导力进行组织蜕变【会员免费,避免断更请加微信:mk878878】.png 大小: 5.65 MB